SI
Show menu

Parkiranje

Gdje možete parkirati?
Uređena parkirališta nalaze se uz Vilharjevu, Železnu, Linhartovu, Valjhunovu i Dunajsku cestu, kao i u garažnom parkiralištu Bežigrajski dvor, na Parmovoj cesti, Železniškom muzeju i na Emoniki s ulazima na Trgu OF i Vilharjevoj cesti.

Karta parkirališta u blizini Gospodarskog razstavišča
Detaljniji prikaz parkirališta