SI
Show menu

ENSVET

V dvorani Povodni mož
Obsejemski program ENSVET

Mreža energetskih svetovalcev ENSVET – Eko sklad

Torek, 13. 03. 2018, 14.00–15.00 

Aktualne spodbude Eko sklada

Predstavljamo podrobnosti in novosti s področij:

- nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe
- nepovratne finančne spodbude za  večstanovanjske stavbe
- kreditiranje okoljskih naložb občanov
- in vse ostale aktualne razpise Eko sklada.

Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ


Torek, 13. 03. 2018, 15.00–16.00 

Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda

Pri izbiri načina ogrevanja stavbe in priprave sanitarne vode se investitorji zelo pogosto odločajo za nakup toplotne črpalke. Med izbranimi toplotnimi črpalkami je najpogosteje izbrana toplotna črpalka zrak-voda. Za investitorje je velik izziv kako pravilno izbrati toplotno črpalko.

Svetuje Drago CVRTILA


Torek, 13. 03. 2018, 16.00–17.00 

Kako zdrav zrak dihamo?

Obravnavali bomo kakovosti zunanjega in notranjega zraka. Zrak oziroma kisik iz zraka potrebujemo za dihanje, ki je osnovna življenjska potreba. Ob tem je zrak naravna dobrina in je zastonj. Ni pa vseeno, koliko je čist, svež in zdrav in koliko se moramo za to potruditi. Načeloma naj bi vsakdo imel pravico do zdravega zraka.

Svetuje Jožef POGAČNIK


Torek, 13. 03. 2018, 17.00–18.00 

Sodobna vgradnja stavbnega pohištva

Kaj je RAL montaža oz. tesnenje v treh ravninah. Najpogostejše napake pri vgradnji stavbnega pohištva.

Svetuje Primož KRAPEŽ


Torek, 13. 03. 2018, 18.00–19.00 

Nadzorovano prezračevanje z vračanjem toplote

Predavanje obravnava naslednja področja: pomen kakovosti zraka in zadostnega prezračevanja v energetsko saniranih stavbah; naravno prezračevanje z odpiranjem; nadzorovano prezračevanje z vračanjem; dve vrsti nadzorovanega prezračevanja z vračanjem toplote: lokalne naprave, centralne naprave. Novejše naprave zagotavljajo tudi kontrolirano stopnjo zračne vlage v prostorih. V napravo je možno vgraditi grelec ali hladilnik za uravnavanje temperature zraka v prostorih. Z vgradnjo cevnega kolektorja v okoliško zemljino za dovod svežega zraka iz okolice je možno zvišati izkoristke naprave s koriščenje toplote zemlje. Na Eko skladu je možno pridobiti nepovratna sredstva za vgradnjo lokalnih ali centralnih naprav za prezračevanje z vračanjem. Pri novogradnji ali celoviti obnovi stavbe po standardu Eko sklada je za pridobitev nepovratnih spodbud vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote.

Svetuje Peter PETROVČIČ


Sreda, 14. 03. 2018, 14.00–15.00 

Alternativni načini varčevanja z energijo

Predstavili bomo manj uporabljene načine varčevanja z energijo. Sezonski hranilniki toplote. Ohlajevanje s pomočjo masivne konstrukcije. Priprava tople vode direktno s fotovoltaičnimi paneli.

Svetuje Marjan GUMZEJ


Sreda, 14. 03. 2018, 15.00–16.00 

Toplotna črpalka in učinkovita raba energije

Predstavljamo vpliv rabe energije na okolje in razloge za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje, ali je uporaba toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo tople vode ustrezen ukrep učinkovite rabe energije. Predstavljamo tudi primere optimalnega načina ogrevanja stavb glede na karakteristike stavb ter primer vključitve toplotne črpalke v ogrevalni sistem.

Svetuje Samo COTELJ


Sreda, 14. 03. 2018, 16.00–17.00 

Optimalna izbira ogrevalne naprave

Ogrevalno napravo izbiramo za prihodnjih 20 let. Z njo morajo biti zagotovljeni ugodni bivalni, delovni, ekološki, ekonomski in varnostni pogoji.

Svetuje Andrej Svetina


Sreda, 14. 03. 2018, 17.00–18.00 

Varčevanje z električno energijo

O gospodinjskih aparatih, razsvetljavi ter kako privarčevati pri uporabi obeh.

Svetuje Nikolaj TORKAR


Sreda, 14. 03. 2018, 18.00–19.00 

Načini in tehnologije za zagotavljanje ustrezne kvalitete zraka v prostoru

Kakovost zraka, ki ga dihamo v zaprtih prostorih, ima učinek na naše počutje in tudi zdravje. Zato je pomembno, da se pri gradnji ali prenovi pozornost nameni tudi ustreznemu prezračenju/zračenju prostorov. Na predavanju prestavljamo različne tehnologije in načine prezračevanja.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Četrtek, 15. 03. 2018, 14.00–15.00 

Lesni sekanci – neizkoriščeno gorivo podeželja

Lesni sekanci so najcenejše gorivo. Sodobne male kurilne naprave na lesne sekance imajo izredno majhne – nekatere celo najmanjše – škodljive snovi v dimnih plinih. Na podeželju ostaja še vedno veliko neizkoriščenih lesnih ostankov, ki se lahko izkoristijo v malih kurilnih napravah kot sekanci.

Ta način ogrevanja je posebno primeren za kmetijska gospodinjstva ter za gospodinjstva, ki se ukvarjajo s predelavo lesa, lesno galanterijo ali pa imajo lasten gozd. Pomembna je pravilna izbira kurilne naprave in sekalnika ter ustrezno skladiščenje sekancev. Za te ogrevalne sisteme je možno dobiti subvencijo in ugoden kredit Eko sklada.

Svetuje Vladimir BIZJAK


Četrtek, 15. 03. 2018, 14.00–15.00 

Aktualne spodbude Eko sklada

Predstavljamo podrobnosti in novosti s področij:
- nepovratne finančne spodbude za stanovanjske stavbe
- nepovratne finančne spodbude za  večstanovanjske  stavbe
- kreditiranje okoljskih naložb občanov
- in vse ostale aktualne razpise Eko sklada.

Seveda bomo poskušali najti odgovor tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ


Četrtek, 15. 03. 2018, 16.00–17.00 

Sodobno ogrevanje z lesno biomaso

Lesna biomasa je zaradi lokalne in cenovne dostopnosti eden od najbolj razširjenih virov energije v slovenskih individualnih hišah. Žal pa je večina še vedno zgori v tehnološko zastarelih, neučinkovitih in okolju neprijaznih kotlih, v katerih so lastniki pred desetletji kurili že tudi premog in tekoča goriva. Posledice so prevelika poraba goriva, visoke emisije okolju in ljudem škodljivih snovi in neudobno posluževanje. Na predavanju zato predstavljamo značilnosti in prednosti sodobnega ogrevanja z lesno biomaso.

Svetuje Matjaž ERŽEN


Četrtek, 15. 03. 2018, 17.00–18.00 

Male komunalne čistilne naprave

Na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda že od leta 2007 velja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), ki zavezuje lastnike stanovanjskih hiš, da se na območjih, kjer je to mogoče, priključijo na kanalizacijsko omrežja.

Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave oziroma zagotoviti nepretočne greznice, ki pa dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je treba zagotavljati redno praznjenje in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (komunalna podjetja). Skrajni rok, da to storijo, je 31. 12. 2021, v nasprotnem primeru so za lastnike hiš predvidene denarne kazni. Sama uredba je posegla tudi na področje novogradenj, saj se na območjih, kjer ni urejena komunalna infrastruktura, investitorjem sploh ne izda več gradbenih dovoljenj brez ustreznega zagotovila o ureditvi odvajanja odpadnih voda.

Svetuje mag. Ivan KENDA


Četrtek, 15. 03. 2018, 18.00–19.00 

Energijsko učinkovita razsvetljava

Svetuje Marjeta ZUPANČIČ MEGLIČ


Petek, 16. 03. 2018, 11.00–12.00 

Kako preprečiti širjenje hrupa v hišah?

Zvok je energija. Pogosto tudi nezaželen, ko se hrup copotanja širi iz nadstropja v pritličje ali ko motorni promet trese okenska stekla. Kakšne so možnosti za preprečevanje udarnega in hrupa v zraku? Kako preprečiti zunanji hrup? Kaj je odmevni hrup?

Svetuje Miha NAHTIGAL


Petek, 16. 03. 2018, 12.00–13.00 

Energetska sanacija fasad in subvencije Eko sklada

Predstavljamo fasadne sisteme za energetsko sanacijo fasad in na kaj morajo biti investitorji pozorni pri tem. Kateri so najbolj pogosti toplotno izolacijski materiali, ki se uporabljajo za izdelavo fasad in  kakšne so priporočljive debeline izolacije. Predstavljamo možnosti subvencij oz. nepovratnih sredstev in kreditov za toplotno izolacijo fasad Eko sklada ter primere, za katere je mogoče pridobi največje možne subvencije.

Svetuje Robert SEME


Petek, 16. 03. 2018, 13.00–14.00 

Ekonomski vidik skoraj nič energijske gradnje

Primerjava sistemov gradnje glede na ceno in lastnosti materialov.

Svetuje Aleš Borut IVANKO


Petek, 16. 03. 2018, 14.00–15.00 

Kako odpraviti zidno plesen?

Kako nastane plesen, najpogostejši vzroki za nastanek plesni, kaj predstavlja toplotni most, kako pravilno prezračevati, kako pravilno ogrevati, kako odpraviti plesen, kako plesen vpliva na zdravje ter praktični primeri in rešitve.

Svetuje Wadie KIDESS


Petek, 16. 03. 2018, 15.00–16.00 

Kam postaviti okno in katero izolacijo izbrati

Svetuje Nina REMIAŠ


Petek, 16. 03. 2018, 16.00–17.00 

Učinkovita raba električne energije in smiselnost investicije v gradnjo sončne elektrarne in električnega avtomobila

Predavanje zajema naslednje teme:
- Učinkovita raba električne energije
- Gradnja sončne elektrarne za samooskrbo
- Električni avtomobili
- Sofinanciranje: nepovratna sredstva in krediti

Svetuje Marko PIRC


Petek, 16. 03. 2018, 17.00–18.00 

Izolacija podstrešja

Skozi podstrešja in stropove je največ izgub.

Svetuje Nina REMIAŠ


Petek, 16. 03. 2018, 18.00–19.00 

Energetska samooskrba stanovanjske hiše

Prikaz sistemov za energetsko samooskrbo in razmerje uporabe glede na način ogrevanja, potrebne moči za klasično in nizkoenergijsko hišo, ekonomičnost sistemov.

Svetuje Peter MALI


Sobota, 17. 03. 2018, 11.00–12.00 

Primeri napak pri gradnjah in primeri dobre prakse

V predavanju bomo s fotografijami prikazali in komentirali napake pri gradnji,  ki imajo neželene posledice. Le-te se velikokrat kažejo  v večji porabi energije za ogrevanje, kot bi bilo potrebno, pa tudi v obliki kakšne plesni. Obrazložili bomo, kakšna bi bila pri posameznemu ukrepu pravilna izvedba.

Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC


Sobota, 17. 03. 2018, 12.00–13.00 

Energetske obnove objektov – problematika

Pri energetskih obnovah objektov se pri izvajanju del pojavlja veliko tehničnih težav, ki jih je za kvalitetno izvedbo del treba dosledno upoštevati. Iz vidika vlagateljev se večkrat pojavi več tehničnih težav, ki vplivajo na pridobitev nepovratnih spodbud, o čemer je treba uporabnike temeljito podučiti in jim ustrezno svetovati.

Svetuje Petra ŽIHER SOK


Sobota, 17. 03. 2018, 13.00–14.00 

Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij

Kateri način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode izbrati, na kateri energent se zanesti, kateri je najbolj primeren za oskrbo vašega doma? Ni enostavno, saj obstaja veliko dejavnikov, o katerih morate razmisliti. Vsak sistem ima svoje prednosti in slabosti – idealnih rešitev za splošno uporabo ni. Ostane le, da poskušamo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo na izbiro, in tako določiti najboljšo možno rešitev.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Sobota, 17. 03. 2018, 14.00–15.00 

Enostavni energetski ukrepi

Kljub visokim cenam se včasih izkaže, da večje naložbe v stare stavbe niso ekonomsko upravičene, včasih pa zanje preprosto ni denarja. Stroške za energijo lahko zmanjšamo s preprostimi ukrepi, ki jih morda lahko izvedemo sami, stroški zanje pa niso visoki.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Sobota, 17. 03. 2018, 15.00–16.00 

Prekrivanje strehe

Priložnost za izboljšanje toplotne izolacije bivalnih prostorov pod strešno konstrukcijo.

Svetuje Boris Kac


Sobota, 17. 03. 2018, 16.00–17.00 

Pristopi in subvencije prenove enodružinske hiše

Enodružinske hiše, ki smo jih (večinoma lastnoročno) gradili v drugi polovici prejšnjega stoletja, ne ustrezajo več današnjim tehničnim in bivanjskim standardom. So energijsko potratne, ne zagotavljajo visokega bivalnega ugodja in so pogosto tudi nefunkcionalne. Na primeru obnove tipične tovrstne hiše bomo prikazali sodobne gradbeno-tehnične ukrepe pri prenovi, inovativno izboljšanje prostorsko-funkcionalne razporeditve ter osvetlili možnosti za pridobitev finančne spodbude Eko sklada.

Svetuje Jernej MARKELJ


Sobota, 17. 03. 2018, 17.00–18.00 

Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada j.s. za občane

Predstavili bomo kredite in nepovratne finančne spodbude Eko sklada v letu 2018, ki so namenjeni za spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Podrobno vam bomo predstavili podrobnosti in novosti ter odgovarjali tudi na vaše vprašanje.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Sobota, 17. 03. 2018, 18.00–19.00 

Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva

V stanovanjskih in tudi večstanovanjskih zgradbah so fosilna goriva, predvsem zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin, zelo pogost energent. Prednost plinskih peči oziroma kotlov na fosilna goriva je v tem, da ne zahtevajo visoke začetne investicije in zavzemajo relativno malo prostora. Tovrstne peči so primerne tudi za sodobne novogradnje. Če pa imate starejšo dotrajano plinsko peč ali kotel na kurilno olje, je smiselno preveriti, koliko lahko prihranite z zamenjavo dotrajane peči ter s katerimi dodatnimi ukrepi na ogrevalnem sistemu lahko še dodatno zmanjšate rabo energije v svojem domu.

Svetuje Patricjo BOŽIČ


Nedelja, 18. 03. 2018, 11.00–12.00 

Nepovratna sredstva in krediti Eko sklada

Kateri ukrepi v energetsko obnovo se subvencionirajo? Kdaj se lahko pridobi ugoden kredit Eko sklada? Razpis za enostanovanjske in večstanovanjske stavbe. Na kaj moramo biti pozorni pri izpolnjevanju vlog, da bo vloga popolna? Pogoste napake pri izpolnjevanju vlog.

Svetuje Davor KRAVANJA


Nedelja, 18. 03. 2018, 12.00–13.00 

Sončne elektrarne

Sonce je vir življenja na Zemlji. Razen življenja brez sonca ne bi bilo niti sončnih elektrarn. Skupaj z vami bomo poskušali poiskali načine, kako do »svoje elektrike« , kako k temu pristopiti, predvsem pa, kje in kako pridemo do ugodnih kreditov in nepovratnih sredstev za te in ostale namene.

Svetuje Lucjan BATISTA


Nedelja, 18. 03. 2018, 13.00–14.00 

Sončne elektrarne prihodnost

Vprašajmo se, ali bomo videli prihodnost v sončni energiji, ali pa le-te ne bo.

Svetuje Ludvik HRIBERŠEK


Nedelja, 18. 03. 2018, 14.00–15.00 

Vzroki in odprava plesni v stavbah in na stavbah

Plesen je najpogostejša posledica napak, ki so bile narejene pri gradnji, pa tudi naše nepravilne uporabe stanovanj. Predstavlja tako zdravstveni kot tudi estetski  problem. Predavateljica bo predstavila najpogostejše vzroke za nastanek plesni v stanovanjih, kleteh in  na fasadah, pa tudi načine, kako plesen odpravimo in se je dolgoročno znebimo. Po predavanju se boste lahko s svetovalko pogovorili o svojih konkretnih težavah s plesnijo.

Svetuje Carmen HLADNIK PROSENC


Nedelja, 18. 03. 2018, 15.00–16.00 

Izvedba toplotnega ovoja stavbe

Predavanje o izvedbi toplotne zaščite posameznih gradbenih sklopov: temelji, zunanji zidovi, mansarde, stavbno pohištvo, tla.

Svetuje Janko ROZMAN

Individualna energetska svetovanja
Torek, 13. 03. 2018 Sreda, 14. 03 .2018 Četrtek, 15. 03. 2018 Petek, 16. 03. 2018 Sobota, 17. 03. 2018 Nedelja, 18. 03. 2018
Primož Krapež Marjan Gumzej Marjeta Zupančič Meglič Bojan Mrak Patricjo Božič Janko Rozman
Peter Petrovčič Danilo Pušnik Ivan Kenda Nina Remiaš Wadie Kidess Janko Firšt
Darko Sušnik Andrej Svetina Vladimir Bizjak Aleš Borut Ivanko Jernej Markelj Carmen Hladnik Prosenc
Drago Cvrtila Nikolaj Torkar Matjaž Eržen Peter Mali Boris Kac Davor Kravanja
Jožef Pogačnik Jagoda Martina Lenčič Marjan Bratkovič Miha Nahtigal Robert Seme Lucjan Batista
Program strokovnih predavanj svetovalcev
Ura/Dan Torek, 13. 03. 2018 Sreda, 14. 03. 2018 Četrtek, 15. 03. 2018 Petek, 16. 03. 2018 Sobota, 17. 03. 2018 Nedelja, 18. 03. 2018
11:00 Miha Nahtigal: Kako preprečiti širjenje hrupa v hišah? Carmen Hladnik Prosenc: Primeri napak pri gradnjah in primeri dobre prakse Davor Kravanja: Nepovratna sredstva in krediti Eko sklada
12:00 Robert Seme: Energetska sanacija fasad in subvencije Eko sklada Petra Žiher Sok: Energetske obnove objektov - problematika Lucjan Batista: Sončne elektrarne
13:00 Aleš Borut Ivanko: Ekonomski vidik skoraj nič energijske gradnje Patricjo Božič: Ekonomika energentov in dobe vračanja investicij Ludvik Hriberšek: Sončne elektrarne prihodnost
14:00 Marjeta Zupančič Meglič: aktualne spodbude ekosklada Marjan Gumzej: Alternativni načini varčevanja z energijo Vladimir Bizjak: Lesni sekanci - neizkoriščeno gorivo podeželja Wadie Kidess: Kako odpraviti zidno plesen? Patricjo Božič: Enostavni energetski ukrepi Carmen Hladnik Prosenc: Vzroki in odprava plesni v stavbah in na stavbah
15:00 Drago Cvrtila: Kako pravilno izbrati toplotno črpalko zrak-voda Samo Cotelj: Toplotna črpalka in učinkovita raba energije Marjeta Zupančič Meglič: Aktualne spodbude ekosklada Nina Remiaš: Kam postaviti okno in katero izolacijo izbrati Boris Kac: Prekrivanje strehe Janko Rozman: Izvedba toplotnega ovoja stavbe
16:00 Jožef Pogačnik: Kako zdrav zrak dihamo? Andrej Svetina: Optimalna izbira ogrevalne naprave Matjaž Eržen: Sodobno ogrevanje z lesno biomaso Marko Pirc: Učinkovita raba električne energije in smiselnost investicije v gradnjo sončne elektrarne in električnega avtomobila Jernej Markelj: Pristopi in subvencije prenove enodružinske hiše
17:00 Primož Krapež: Sodobna vgradnja stavbnega pohištva Nikolaj Torkar: Varčevanje z električno energijo Ivan Kenda: MKČN Nina Remiaš: Izolacija podstrešja Patricjo Božič: Nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada j.s. za občane
18:00 Peter Petrovčič: Nadzorovano prezračevanje z vračanjem toplote Patricjo Božič: Načini in tehnologije za zagotavljanje ustrezne kvalitete zraka v prostoru Marjeta Zupančič Meglič: Energijsko učinkovita razsvetljava Peter Mali: Energetska samooskrba stanovanjske hiše Patricjo Božič: Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva